Aktualizacja 2.0 do Cyberpunka 2077 wprowadza szereg zmian i ulepszeń

21 września 2023 roku została udostępniona aktualizacja 2.0 do Cyberpunka 2077. Jest to największa aktualizacja gry od jej premiery w 2020 roku. Wprowadza ona szereg zmian i ulepszeń, które mają na celu poprawić rozgrywkę i ogólną jakość gry.

Główne zmiany i ulepszenia w aktualizacji 2.0:

  • Drzewka atutów i umiejętności zostały zrewidowane i rozbudowane. Dodano nowe atuty i umiejętności, a także zmodyfikowano istniejące, aby zapewnić graczom większą swobodę w tworzeniu swojej postaci.
  • System wszczepów został zaktualizowany. Dodano nowe wszczepy, a także zmodyfikowano istniejące, aby zapewnić graczom większą elastyczność w ich wykorzystaniu.
  • System walki podczas jazdy został przebudowany. Walka jest teraz bardziej płynna i dynamiczna, a gracze mają większą kontrolę nad swoim pojazdem.
  • Sztuczna inteligencja przeciwników została poprawiona. Przeciwnicy są teraz bardziej zróżnicowani i inteligentni, a ich zachowanie jest bardziej realistyczne.
  • Nowy system policji. Policja jest teraz bardziej realistyczna i skuteczna w ściganiu przestępców.

Inne zmiany i ulepszenia:

  • Dodano nowe ustawienia użytkownika, które pomagają skonfigurować kamerę oraz sterowanie pojazdem.
  • Dodano nową kategorię „Prowadzenie pojazdu” i podręcznik kierowcy do bazy danych.
  • Poprawiono wiele błędów i usterek.

Ocena aktualizacji 2.0:

Aktualizacja 2.0 jest dużym krokiem naprzód dla Cyberpunka 2077. Wprowadza szereg zmian i ulepszeń, które znacząco poprawiają rozgrywkę i ogólną jakość gry.

Drzewka atutów i umiejętności są teraz bardziej zróżnicowane i oferują graczom większą swobodę w tworzeniu swojej postaci. System wszczepów został zaktualizowany, aby zapewnić graczom większą elastyczność w ich wykorzystaniu. System walki podczas jazdy został przebudowany, aby zapewnić graczom większą kontrolę nad swoim pojazdem. Sztuczna inteligencja przeciwników została poprawiona, aby przeciwnicy byli bardziej realistyczni i inteligentni. Nowy system policji jest bardziej realistyczny i skuteczny.

Oprócz tych głównych zmian, aktualizacja 2.0 wprowadza również wiele innych ulepszeń, takich jak nowe ustawienia użytkownika, poprawki błędów i usterek.

Ogólnie rzecz biorąc, aktualizacja 2.0 jest dużym sukcesem dla Cyberpunka 2077. Wprowadza szereg zmian i ulepszeń, które sprawiają, że gra jest bardziej grywalna i przyjemna.