Optymalizacja serwera Minecraft 1.12.2 - 1.16.5 | 1.17 | 1.18

Wstęp…

Optymalizacja jest czynnikiem złożonym, który zależy od konfiguracji naszego serwera oraz maszyny, która go hostuje. Wybierając hosting unikajcie ofert używających frazy nielimitowany ram, ponieważ taki nie istnieje. Minecraft nie dzieli się na wersje gorsze, ani lepsze. Każdy serwer można doprowadzić do stabilnego działania.

poszukaj-se-rabat

Aktualizacje, a komu to potrzebne?

Aktualizacja serwera jest kolejnym ważnym punktem w optymalizacji. Silniki serwerów Minecraft nie są identyczne, każdy z nich różni się swoim buildem. Nowsza wersja danego silnika posiada szereg usprawnień oraz poprawek tworzonych przez społeczność.

Wybrać Bukkit, Spigot, czy PaperSpigot?

Najlepszym wyborem jest PaperSpigot, jednak jest jeden wyjątek. W przypadku serwerów Minecraft w wersji 1.15.2 żaden z powyższych silników nie oferuje stabilności, potrzebnej do zapewnienia grywalnej rozgrywki dla graczy. Najlepszym wyborem w przypadku wersji 1.15+ jest silnik Tuinity. Posiada on złożoną optymalizację mobów, dzięki czemu twój serwer osiągnie większą ilość graczy na identycznych parametrach.

Wcześniejsze generowanie mapy

Jeśli planujesz stworzenie serwera Survival, przemyśl wcześniejsze generowanie całej mapy. Dzięki temu serwer nie będzie zajęty generowaniem jej, kiedy gracze będą eksplorować twój świat.

Najprostszym sposobem na wygenerowanie całego świata jest użycie pluginu WorldBorder dla wersji <1.14 lub nowszej wersji plugin WorldBorder dla wersji 1.15+.

Stań na środku Twojej mapy (np. spawnie serwera), a następnie wyznacz maksymalny rozmiar mapy za pomocą polecenia /wb set <liczba>.

Następnie użyj polecenia /wb fill, aby rozpocząć proces renderowania mapy. Może on zająć od godziny do nawet całego dnia!

Optymalna konfiguracja serwera

W poniższych przykładach przedstawię, które opcje w konfiguracji serwera należy zmodyfikować oraz co dokładnie dzięki temu osiągniemy.

1. bukkit.yml

spawn-limits
Niższe wartości oznaczają mniej mobów. Unikaj schodzenia zbyt nisko, bo zauważalne będą niedobory zwierząt i potworów na mapie. Podana konfiguracja jest optymalna, i nie powinna wpłynąć na rozgrywkę.


Domyślnie: monsters:70, animals:10, water-animals:15, ambient:15
Optymalnie: monsters:50, animals:8, water-animals:3, ambient:1

chunk-gc.period-in-ticks
Ta opcja szybciej rozładowuje puste chunki na mapie. Mniejsza liczba aktywnych chunków oznacza mniejsze zużycie TPS (/tps).


Domyślnie: 600
Optymalnie: 400

ticks-per.monster-spawns
Określa, jak często serwer próbuje stworzyć potwory na mapie. Nieznaczne wydłużanie czasu między spawnami nie powinno wpływać na szybkość odradzania.


Domyślnie: 1
Optymalnie: 4

2. spigot.yml

mob-spawn-range
Określa maksymalną odległość odradzania się mobów (w chunkach) od graczy.


Domyślnie: 8
Optymalnie: 6

entity-activation-range
Moby spoza tego zakresu odległości będą aktywne rzadziej. Unikaj ustawiania tego zbyt nisko, ponieważ możesz przerwać zachowanie moba (rolnictwo wieśniaków, rajdy na wioski itp.).


Domyślnie: animals:32, monsters:32, raiders: 48, misc:16
Optymalnie: animals:16, monsters:24, raiders: 48, misc:8

tick-inactive-villagers
Włączenie tej opcji uniemożliwia serwerowi aktywowanie wieśniaków poza zakresem entity-activation-range. Zadania wieśniaków w wersji 1.14+ są bardzo ciężkie. :confounded:


Domyślnie: true
Optymalnie: false

merge-radius
Ta opcja umożliwia łączenie większej ilości przedmiotów leżących na ziemi w jeden, co ogranicza potencjalne lagi.


Domyślnie: item:2.5, exp:3.0
Optymalnie: item:4.0, exp:6.0

item-despawn-rate
Opodowiednikiem popularnego pluginu ClearLagg jest podana opcja. Ustala ona w tikach, po jakim czasie przedmioty leżące na ziemi zostaną usunięte.


Domyślnie: 6000
Optymalnie: 5000

arrow-despawn-rate
Podobny do item-despawn-rate, ale dla wystrzelonych strzał. Niektóre serwery mogą chcieć dłużej utrzymywać strzały na ziemi, ale na większości nie będzie żadnych skarg od graczy związanych z szybszym znikaniem ich z ziemi.


Domyślnie: 1200
Optymalnie: 600

3. paper.yml

max-auto-save-chunks-per-tick
Spowalnia to przyrostowe zapisywanie chunków podczas automatycznego zapisu świata. Jest to niezwykle ważne dla serwerów od wersji 1.13 ze względu na nieefektywne zarządanie chunkami.


Domyślnie: 24
Optymalnie: 6

optimize-explosions
PapierSpigot ma bardzo wydajny algorytm do eksplozji bez wpływu, który nie wpływa na rozgrywkę twoich graczy.

Domyślnie: false
Optymalnie: true

mob-spawner-tick-rate
Jest to opóźnienie (w tikach), zanim aktywny spawner spróbuje stworzyć nowe moby. Podwojenie opóźnienia nie wpłynie na liczbę stworzonych mobów. Możesz spokojnie zwiększyć tą wartość, jeśli aktywne spawnery powodują lagi na twoim serwerze Minecraft.

Domyślnie: 1
Optymalnie: 2

disable-chest-cat-detection
Skrzynie sprawdzają, czy kot stoi na nich przed otworzeniem. Włączenie tej opcji eliminuje domyślne zachowanie Minecrafta (koty blokują skrzynie), ale czy naprawdę potrzebujesz tej mechaniki?

Domyślnie: false
Optymalnie: true

container-update-tick-rate
To zmienia, jak często (w tikach) ekwipunek jest odświeżany podczas otwierania. Nie przekraczaj 4, aby uniknąć problemów wizualnych.

Domyślnie: 1
Optymalnie: 2

max-entity-collisions
W zatłoczonych miejscach (grindery, farmy itp.) moby będą zderzały się w mniejszym stopniu i zużywały mniej TPS.

Domyślnie: 8
Optymalnie: 2

grass-spread-tick-rate
Czas (w tikach), zanim serwer próbuje rozsiewać blok trawy. Nie wpłynie to na rozgrywkę w większości typów gier.

Domyślnie: 1
Optymalnie: 4

despawn-ranges
Czas (w tikach), zanim serwer próbuje rozsiewać blok trawy. Nie wpłynie to na rozgrywkę w większości typów gier.

Soft - Odległość (w blokach) od gracza, w której moby będą okresowo usuwane.
Hard - Odległość, w której moby są natychmiast usuwane.

Domyślnie: soft: 32, hard: 128
Optymalnie: soft: 28, hard: 96

prevent-moving-into-unloaded-chunks
Zapobiega wchodzeniu graczy do rozładowanego chunku (z powodu laga), co powoduje zwiększenie lagów.

Domyślnie: false
Optymalnie: true

use-faster-eigencraft-redstone
To ustawienie zmniejsza zbędne aktualizacje redstone nawet o 95% bez zepsucia mechanizmów graczy.

Domyślnie: false
Optymalnie: true

per-player-mob-spawns
Ta opcja implementuje zachowanie spawnowania mobów dla jednego gracza zamiast losowych algorytmów Bukkita. Zapobiega to wpływowi działań ogromnych farm na szybkość odradzania się mobów na serwerze.

Domyślnie: false
Optymalnie: true

4. server.properties

view-distance
Jest to duże usprawnienie wydajności, ponieważ wymusza zmniejszenie maksymalnej odległości renderowania dla graczy. Serwery z otwartym światem (takie jak Survival) powinny starać się korzystać z wartości 6 oraz wyższych. Serwery korzystające ze słabego sprzętu lub obsługujące dużą liczbę graczy mogą rozważyć 4-5, jeśli nadal występują lagi.

Domyślnie: 10
Optymalnie: 4-8

network-compression-threshold
Ta opcja ogranicza rozmiar pakietu, zanim serwer spróbuje go skompresować. Ustawienie go wyżej może zaoszczędzić niektóre zasoby kosztem przepustowości, ustawienie wartości -1 powoduje wyłączenie tej opcji.

Domyślnie: 256
Optymalnie: Dla serwera bez BungeeCorda (512) / Z BungeeCordem (-1)

1 polubienie