Prosta instalacja serwera Minecraft na VPS

poradnik
#1

Witajcie użytkownicy, w tym poradniku przedstawię prosty sposób na uruchomienie swojego pierwszego serwera Minecraft na serwerze VPS lub serwerze dedykowanym. Zapraszam do lektury oraz wyrażania swoich opinii poniżej. :slight_smile:

Psst… Jeśli używasz konta root możesz pominąć sudo w poleceniach. :wink:

ETAP 1 - Aktualizacja pakietów systemowych.

Zacznijmy od aktualizacji naszego systemu, w tym celu wykonujemy poniższe polecenie w konsoli serwera dla Debiana oraz Ubuntu.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

ETAP 2 - Instalacja Javy oraz wymaganych pakietów.

Kolejnym krokiem dzielącym nas do własnego serwera Minecraft jest instalacja javy oraz wymaganych pakietów. W tym celu wpisujemy poniższe polecenia:

sudo apt-get install software-properties-common wget apt screen

sudo echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list

sudo echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list

apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886

sudo apt-get update

Pozostaje nam zainstalowanie Javy przy użyciu polecenia sudo apt-get install oracle-java8-installer -y . Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o zaakceptowanie licencji, co oczywiście robimy.

ETAP 3 - Utworzenie folderu dla serwera.

Ostatnim krokiem jest utworzenie folderu dla naszego serwera oraz pobranie wymaganych plików. Przechodzimy więc do katalogu home cd /home/ , a następnie tworzymy odpowiedni folder mkdir minecraft . Aby przejść do utworzonego wcześniej folderu wpisujemy cd minecraft .

ETAP 4 - Pobranie wybranego silnika serwera Minecraft.

Po przejściu do folderu możemy pobrać wybrany przez nas silnik, na potrzeby poradnika pobierzemy silnik Spigot 1.13.2 . W tym celu wpisujemy w konsoli polecenie wget https://cdn.getbukkit.org/spigot/spigot-1.13.2.jar . Zamiast 1.13.2 możemy wpisać dowolną wersje.

ETAP 5 - Pierwsze uruchomienie serwera.

Aby uruchomić nasz serwer należy wpisać komendę sudo screen java -Xms1G -Xmx1G -jar spigot-1.13.2.jar .

Parametr -Xmx1G odpowiada za maksymalne zużycie ramu przez serwer, a -Xms1G za minimalne “zarezerwowane” dla serwera.

Teraz pewnie chciałbyś wyjść z konsoli? W tym celu musisz wykonać skrót klawiszowy CTRL + A + D . Aby powrócić do konsoli wpisz polecenie screen -r .

1 Like
przypięcie #2