Prosta instalacja serwera Minecraft na VPS

Witajcie użytkownicy, w tym poradniku przedstawię prosty sposób na uruchomienie swojego pierwszego serwera Minecraft na serwerze VPS lub serwerze dedykowanym. Zapraszam do lektury oraz wyrażania swoich opinii poniżej. :slight_smile:

:bulb: Psst… Jeśli używasz konta root możesz pominąć sudo w poleceniach. :wink:

ETAP 1 - Aktualizacja pakietów systemowych.

Zacznijmy od aktualizacji naszego systemu, w tym celu wykonujemy poniższe polecenie w konsoli serwera dla Debiana 9/10 oraz Ubuntu.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

ETAP 2 - Instalacja Javy oraz wymaganych pakietów.

Kolejnym krokiem dzielącym nas do własnego serwera Minecraft jest instalacja środowiska Java oraz wymaganych pakietów. W tym celu wpisujemy poniższe polecenia:

wget -qO - https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/public | sudo apt-key add -

apt-get install -y software-properties-common

sudo add-apt-repository --yes https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/deb/

Aktualizujemy dostępne pakiety z świeżego repozytum przy użyciu sudo apt-get update.

Pozostaje nam zainstalowanie Javy przy użyciu polecenia apt-get install adoptopenjdk-8-hotspot . Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o zaakceptowanie licencji, co oczywiście robimy.

ETAP 3 - Utworzenie folderu dla serwera.

Ostatnim krokiem jest utworzenie folderu dla naszego serwera oraz pobranie wymaganych plików. Przechodzimy więc do katalogu home cd /home/ , a następnie tworzymy odpowiedni folder mkdir minecraft . Aby przejść do utworzonego wcześniej folderu wpisujemy cd minecraft .

ETAP 4 - Pobranie wybranego silnika serwera Minecraft.

Po przejściu do folderu możemy pobrać wybrany przez nas silnik, na potrzeby poradnika pobierzemy silnik Spigot 1.15.2 . W tym celu wpisujemy w konsoli polecenie wget https://cdn.getbukkit.org/spigot/spigot-1.15.2.jar . Zamiast 1.15.2 możemy wpisać dowolną wersję.

ETAP 5 - Pierwsze uruchomienie serwera.

Aby uruchomić nasz serwer, należy wpisać komendę sudo screen java -Xms1G -Xmx1G -jar spigot-1.15.2.jar .

Parametr -Xmx1G odpowiada za maksymalne zużycie ramu przez serwer, a -Xms1G za minimalne “zarezerwowane” dla serwera.

Teraz pewnie chciałbyś wyjść z konsoli? W tym celu musisz wykonać skrót klawiszowy CTRL + A + D . Aby powrócić do konsoli, wpisz polecenie screen -r .


Dodatkowe tagi tematu:

  • Jak zainstalować serwer Minecraft na VPS.
  • Jak postawić serwer Minecraft na VPS.
  • Jak uruchomić serwer Minecraft na VPS.
2 polubienia

Super, nie jednej osobie na pewno tent post pomoże :wink: