Snapshot 22w14a - nowy kompas, namorzynowe bagna oraz odłamek echa

Przed nami jeden z najbardziej błotnistych snapshotów. W tym wydaniu skupiono się głównie na odświeżeniu bagien, które stały się bardziej klimatyczne dla graczy Minecraft.

W poprzednim snapshocie 22w13a otrzymaliśmy zapowiadanego od dłuższego czasu Allay’a. To wydanie zawiera nowy ciekawy przedmiot, którym jest nowy kompas.

Czytaj więcej na: